Jak na popis pracovního místa?

Popis pracovního místa je sice náročný, avšak velmi důležitý. Analyzuje zásadní kompetence, zkušenosti, schopnosti a dovednosti pro danou práci a zaměstnance. Pracovní popis řeší, jak je práce náročná z fyzického, duševního i sociálního hlediska.
siluety lidí

Metody používané k analýze pracovních míst

· Funkční analýza
· Metoda PAQ
· Metoda MPDQ
Metoda PAQ (Position Analysis Questionnnaire) hledí na informační vstupy, jak a kde dostanu informace o práci. Rozebírá duševní procesy, vztahy s ostatními a různé charakteristiky pojící se kupříkladu s pracovním místem.
Metoda MPDQ (Management Position Description Questionnaire) se zaměřuje na plánování výrobní, marketingové a finanční strategie. Je mnohem rozsáhlejší než metoda PAQ.

Redesign pracovních míst

Pokud pracovní místa nejsou aktuální, podstupují tzv. redesign. Pohlíží se na novou identifikaci potřeb pracovníků či zákazníků, spolupracovníků, zvažují se všechno činnosti z hlediska motivačních významů, pro pracovní místo je vytvořena zvláštní skupina odborníků. Důvody pro redesign může být kvůli výrobním důvodům či změnám v systému, nejčastěji jsou změny podstoupeny kvůli technologickému pokroku.
Informace lze také získat přímo od zaměstnanců samotných. Předložte jim krátký dotazník nebo si s nimi o jejich pracovních úkolech popovídejte. Je možné pověřit vedoucí pracovníky, aby konkrétní práci pozorovali a následně zhodnotili. Dávejte si pozor, aby pozice byla analyzována a popsána objektivně, subjektivní výkyvy jednotlivců či různé názory na práci jsou nepřípustné. Proto pokud pověříte určitou osobu získáním informací, překontrolujte je, aby nedošlo k chybné a špatně analýze pracovní pozice.
firemní budova
Pokud firma vytváří zcela nové pracovní místo, je podstatné sesbírat kruciální informace. Těmi bývají informace z trhu práce, hrubý nákres pracovního místa, časový harmonogram (směnný provoz atd.), kdo je případným vedoucím, jak je konkrétní pozice propojena s ostatními pozicemi v podniku.