Prima auto pro řidiče

Auto moto


Jak si myslíte, že vůbec vznikl první automobil? Myslím si, že když se podíváte na internet, ale dáte si do vyhledávaÄe první automobil, tak vám jistÄ› vyjedou různé informace, jak to vypadalo. A pokud byste chtÄ›li takhle zrychlenÄ› vÄ›dÄ›t, jak vypadalo první auto, tak vám Å™eknu, že bylo takové klasické, jednoduché a bylo samozÅ™ejmÄ› celé ve dÅ™evÄ›. Není to jak teÄ, kdy se dává vÄ›tÅ¡inou pÅ™ednost plastu. A když je auto celé ze dÅ™eva, jako myslím interiér, tak je to vÄ›tÅ¡inou tak extrémnÄ› drahé, že normální smrtelník si tohle bohužel dovolit nemůže. Také si vzpomínám, že právÄ› můj prastrýc mÄ›l také auto a bylo to takové auto, že mÄ›lo dlouhý volant a vysoká velká kola, která byla tenká a nebyla vůbec taková gumová, jaká jsou nyní. 

I taxikáři mají rádi auta.

A také se to auto natáÄelo jako na klíÄek. Vy si to možná jeÅ¡tÄ› nedokážete pÅ™edstavit, ale já si to pamatuji, protože jsem tohle vidÄ›la na fotkách. Bylo to opravdu nádherné auto, to jste vlastnÄ› prvnÄ› museli vylézt z auta a potom takovým speciálním hákem natoÄit nÄ›co vepÅ™edu u kapoty a potom byste mohli jet. Věřte mi nebo ne, ale je to pravda a já vám musím říct, že automobily mám opravdu hodnÄ› ráda. A mám na nÄ› skvÄ›lé vzpomínky, i když jsem ho tedy nevidÄ›la živÄ› na vlastní oÄi, ale vídám ho pouze jenom na fotografiích, kterých málo, protože můj prastrýc toto auto potom musel prodat, protože se dostal do velice finanÄních potíží, takže už nemohl riskovat, že tÅ™eba na nÄ›j pÅ™ijde nÄ›jaká exekuce nebo další finanÄní problémy.

Extravagantní růžové auto.

Já si myslím, že prastrýc udÄ›lal asi dobÅ™e, protože dříve se to Å™eÅ¡ilo tak, že tÅ™eba mohlo pÅ™ijít i na nÄ›jaké vážné násilí, které nemuselo konÄit dobÅ™e. To v dneÅ¡ní dobÄ› by se to dalo Å™eÅ¡it úplnÄ› jinak a já si myslím, že kdyby prastrýc toto krásné retro auto neprodal, tak dneska by na nÄ›m vydÄ›lal možná i milion, jenomže tohle nikdo nemůže vÄ›dÄ›t. A když se ÄlovÄ›k dostane opravdu do úzkých, tak ÄlovÄ›k udÄ›lá opravdu cokoliv, jen aby uchránil svůj život a také zdraví své rodiny. Já si myslím, že by ÄlovÄ›k udÄ›lal to samé.