Proč si raději zřídit virtuální sídlo pro OSVČ mimo vaše bydliště

Web


Když se někdo na venkově nebo v malém městě rozhodne podnikat, může to provést dvěma základními způsoby. Nemáme na mysli členění z hlediska odbornosti na druh profese nebo podnikatelského subjektu, ale spíše nás zajímá to, zda o svém záměru začne vykládat lidem ve svém bezprostředním okolí, či nikoli. Toto je velmi zásadní rozhodnutí a má přímý vliv na budoucí události poměrně výrazným způsobem.

virtuální sídlo firmy

Představte si, že si například otevřete masérský salón v pronajatém prostoru nedalekého okresního města, a první věc, co uděláte, roztroubíte to ve vaší vesnické hospodě. Za několik dnů už o vašem podnikání bude vědět skoro každý. Pár týdnů a měsíců se nebude dít nic zásadního, ale pokud se vám bude dařit, což se pak může projevit i na vašem novém autě nebo zateplené fasádě vašeho domu, lidé si začnou uvědomovat, že máte víc, než oni, a spustí se mezi nimi vlna závisti. A kam až závist může zajít, o tom pojednává mnoho českých filmů i seriálů.

pracovní stůl

Kdo je však prozíravější, o pronájmu masérského salónu se nikomu zmiňovat nebude, a navíc si zřídí virtuální sídlo pro OSVČ třeba v Ostravě, v Brně nebo v Praze, tedy v některém z velkoměst. Toto prostředí je veskrze anonymní a nikdo se tam o vaše aktivity zajímat nebude. Získáte tím klid a můžete pak svou živnost provozovat zcela v poklidu. Mít sídlo firmy zapsané na vaší adrese je v tomto případě riskantní, protože se to na vesnici obvykle neutají, ale ve velkém městě zapadnete mezi ostatní tisíce subjektů.

K virtuálnímu firemnímu sídlu máte navíc k dispozici zasedací místnost, kde lze pořádat školení, semináře či setkání s obchodními nebo produkčními partnery, tím pádem vás nikdo nebude obtěžovat ve vašem bydlišti, a vy si tak své podnikání udržíte s patřičným odstupem od lidí, kteří by pro vás mohli být svou závistí a nesebevědomými praktikami nebezpeční.