Úspěch v podnikání

Na čem to vlastně záleží úspěch v podnikání? Záleží více na dobrém podnikatelském plánu, předmětu podnikání, sebevědomí podnikatele, houževnatosti podnikatele, štěstí, dobře promyšlených krocích a jejich dodržování? To tajemství bude někde jinde. Je tedy ve schopnosti prodat cokoli komukoli a kdykoli ještě se ziskem?
zápisky u pc
Nebo záleží na tom, jak velký vstupní kapitál máte, zda začnete postupně budovat své renomé od píky, postupně a pomalu, nebo zda vyletíte jako hvězda přímou čarou nahoru do podnikatelských výšin úspěchu?
Jak je možné, že někdo začne něco dělat jen tak pro zábavu, jen jako svého koníčka a během krátkého času se tak vypracuje, že slaví podnikatelský úspěch a jeho koníček se stává i jeho obživou? Jak je možné, že jiný pracně buduje firmu, snaží se o osobě dát vědět, avšak jeho úspěch není nijak významný? Je možné, že ta záhada tkví v člověku samém, jeho průbojnosti, odvaze a vytrvalosti i odhodlání něčeho dosáhnout? Ale ví ten člověk, čeho chce dosáhnout, nebo se jeho cíl tvaruje postupně, jak roste jeho úspěch? Jak je možné, že dva lidé přijdou na trh s identickým produktem, ale jeden dosahuje velkých úspěchů a růstu, zatím co druhý upadá a prodá sotva pár kousků?
kancelářské potřeby na stole
Ano, myslím si, že záleží na každém, a je jedno, jaká je jeho startovací pozice, čeho dosáhne. Zda se mu bude dařit, či nikoli, zda bude dost průbojný, aby se nebál říci, tady je sice můj konkurent, ale nakupte u mne, protože… Protože Vám nabízím víc, než můj konkurent, protože Vám nabízím víc, než můj konkurent, protože Vám nabízím produkt stvořený s láskou ke tvorbě daného produktu, se zápalem k tomu uspět a nenechat se zadupat do země, jako zaprášený halíř.
A jak to máte Vy, jaký postoj zaujímáte k činnostem, které děláte, děláte je srdcem, nebo jen pouze kvůli zisku a prospěchu? Děláte je aktivně, s radostí v srdci a láskou i plným nasazením?