Výherci loterií mají na svědomí bankroty svých sousedů

Ekonomika

Lidé, jejichž sousedé se stanou výherci v loterii, budou pravděpodobně čelit větším finančním rizikům vedoucím k osobnímu bankrotu, jak ukazuje nová studie. "Pokud uvážíme loterijní výhry jako variace v relativním příjmu osob se stejnou životní úrovní, zjišťujeme, že výše výhry jednoho souseda v loterii zvyšuje míru následných půjček a bankrotů mezi ostatními sousedy", píše se v dokumentu, který podrobně popisuje zkoumaný jev v jednotlivých státech.
vítěz loterie.jpg
Článek odkazuje na anglický idiom "keeping up with the Joneses", jenž odpovídá vlastnosti zvané furiantství, tedy té, pod jejíž vlivem se lidé snaží převýšit své vrstevníky co do výše svých výdajů a materiálního vlastnictví, aby tak nepůsobili dojmem společenské nebo kulturní méněcennosti. Abychom zjistili, do jaké míry je tato hypotéza pravdivá, vědci zkoumali údaje o 7 337 vítězích loterie a lidí s osobním bankrotem v nejmenované kanadské provincii v letech 2004 až 2014.
Studie se zaměřila na výhry nižší než 150 kanadských dolarů, protože výherci vyšších částek měli tendenci přestěhovat se do prosperujících oblastí. Jejich zjištění dospěla k závěru, že čím vyšší je výhra v loterii v případě jednotlivce v malé čtvrti, tím více bankrotů se mezi jejími obyvateli vyskytne. Tato skutečnost je způsobena tím, že sousedé vítězů loterie utrácejí více peněz za nápadné zboží, aby tak upoutali pozornost svých bohatých sousedů.
hra jackpot.jpg
Typickým příkladem tohoto druhu zboží jsou automobily. Starší verze studie pak zjistila, že výdaje za méně nápadné předměty, jako je například nábytek, se naopak nezvýšily. "Také jsme zjistili, že četnost půjček v celé čtvrti se zvyšuje s rostoucí výhrou," uvádí se ve studii. "Tato zjištění mají souvislost s dodatečným přijímáním rizik a akumulací dluhů na financování nápadného zboží, která vede k finančním problémům a bankrotu u sousedů výherců."
Vědci naznačují, že studie by mohla vést k dalšímu výzkumu, zaměřenému na otázku, zda by nerovnost bohatství v širším pojetí mohla vést k finanční nouzi způsobující závažné krize, jako ty z let 1929 a 2008.