Žádejte to, nač máte nárok

Zboží

Pokud se vám či někomu z vašich blízkých stane nějaká nehoda, při které dojde k újmě na zdraví, pak je to vždy smutná situace. Zejména, pokud se jedná o vaše dítě. Dnes a denně slýcháme ve svém okolí, že se některému z dětí našeho známého stalo něco nepříjemného. Děti jsou velice živé a po několikahodinovém sezení v lavici není divu, že se v nich probudí temperament. Jestliže dojde k úrazu ve školním zařízení, můžete žádat odškodné.

úraz

  • Každý poškozený má na tuto kompenzaci nárok.
  • Uplatnit jej může zákonný zástupce dítěte u ředitele/ředitelky školy.

Ošetřující lékař do formuláře pro pojišťovnu vypíše bodové hodnocení bolestného. Každý jeden bod znamená dva stě padesát korun.

  • V bolestném by mělo být i hodnocení operačního zákroku.
  • Je zapotřebí tento údaj ohlídat.
  • Někteří obvodní lékaři toto oznámení neuvádějí.

Zdá se vám kompenzace malá? Braňte se

Jestliže chcete získat maximální odškodnění úrazu, pak je v podstatě jedinou cestou oslovení soudního znalce, který nezávisle a odborně bolestné ohodnotí a v žádném případě na nic nezapomene.

  • O hodnocení také můžete požádat ošetřujícího lékaře nebo i operatéra v nemocničním zařízení, ve kterém bylo dítě hospitalizováno.

Další kapitolou jsou trvalé následky úrazu. Ty se vyhodnocují až ve chvíli, kdy je zdravotní stav postiženého stabilizovaný. Což znamená, že se nepředpokládá jeho změna. A to zejména k lepšímu.

  • Ustálení zdravotního stavu zhodnotí a potvrdí ošetřující lékař.
  • Poté vypíše formulář, který je určený pro pojišťovnu.

zlomenina
Bude se jednat o ztížení společenského postavení. Vždy se tedy domáhejte toho, nač máte nárok. Je jisté, že pojišťovna nechce nikdy vyplatit více, nežli musí. A někdy to znamená, že vyplatí mnohem méně.

  • POKUD SE PRÁVĚ VÁM ZDÁ ODŠKODNÉ MALÉ, PAK NEVÁHEJTE A OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKY, KTEŘÍ VÁM FUNDOVANĚ PORADÍ.